Dlaczego warto wykonać badania psychotechniczne i psychologiczne w naszej placówce we Wrocławiu?

Pracownia Badań Psychotechnicznych Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii

Pracownia Badań Psychotechnicznych Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii świadczy kompleksowe usługi w obszarze badań psychologicznych oraz specjalistycznych badań psychiatrycznych z zakresu psychologii transportu i medycyny pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonujemy badania psychotechniczne we Wrocławiu między innymi dla kierowców zawodowych, operatorów wszelkiego rodzaju maszyn, pracujących na wysokościach oraz ubiegających się o pozwolenie na broń. Pracownia posiada nowoczesny sprzęt oraz wysoko wykwalifikowany personel wykonujący również badania lekarskie na prawo jazdy, co gwarantuje rzetelne, sprawne i przebiegające w miłej atmosferze realizowanie badań psychotechnicznych we Wrocławiu. Pracownia dysponuje wymaganymi zezwoleniami na prowadzenie badań z zakresu psychologii, w tym także badań na broń, realizowanych w przystępnej cenie badań wysokościowych oraz do wydawania orzeczeń i opinii w tym zakresie.
Uprawnienia i certyfikaty • Pracownia Badań Psychotechnicznych Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii Sp. z o.o wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzących Pracownie Psychologiczne przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod nr. 143/2017

 • Wszyscy psycholodzy posiadają aktualne uprawniania nadane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego do wykonywania badań psychotechnicznych we Wrocławiu.

 • Wielkość i wyposażenie pomieszczeń oraz standardy badań psychologicznych w pracowni są zgodne z przepisami i całkowicie odpowiadają wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. Poz. 937

 • Krótkie terminy
 • Indywidualne podejście
 • Komfortowe warunki
 • Konkurencyjne ceny

Aparatura w naszej Pracowni Badań Psychotechnicznych

 • Aparat typu Krzyżowy

  Popularne urządzenie stosowane do diagnostyki sprawności koordynacyjnej kończyn górnych. Dzięki wprowadzeniu nowych funkcji umożliwia badanie poziomu dostosowania reakcji ruchowych do emitowanych bodźców i tym samym wydawania pozwoleń do pracy dla kierowców. 


   


  Zmienne mierzone:  • czas reakcji: średni, minimalny, maksymalny

  • liczba reakcji: poprawne, błędne, spóźnione, pominięte

  • sprawność wyrażona w procentach


   


  Zainstalowany w naszym urządzeniu program dokonuje wstępnej obróbki statystycznej wyników. Forma prezentacji wyników:  • wyniki średnie,

  • wyniki cząstkowe,

  • prezentacja graficzna w formie wykresów.


   


  Program urządzenia automatycznie przypisze wyniki badania psychotechnicznego do jednego z trzech zbiorów:  • norma,

  • pogranicze,

  • poza normą.


   


  Dowiedz się więcej o aparaturze do badań psychologicznych

 • Miernik Paremetrów Reakcji (MPR)

  Rozszerzona formuła dawnego aparatu MRK, określającego próg reakcji na bodźce wzrokowe i słuchowe, który wykorzystywany jest między innymi do wykonywania badań lekarskich na prawo jazdy. 


   


  Dowiedz się więcej o aparaturze do badań psychologicznych 

 • Noktoscop ®

  Wszechstronny aparat do diagnostyki właściwości receptora wzrokowego w autorskim opracowaniu. Umożliwia kompletne badanie sprawności percepcji wzrokowej dla kierowców w warunkach ograniczonego doświetlenia, a także po naświetleniu światłem białym. 


   


  Dowiedz się więcej o aparaturze do badań psychologicznych

 • Kabina do badań w ciemni

  Zastosowanie kabiny umożliwia między innymi przeprowadzenie badań lekarskich na prawo jazdy określających próg wrażliwości wzrokowej oraz czas adaptacji receptora wzrokowego po naświetleniu.

Cennik badań psychologicznych dla kierowców

 • Badania psychologiczne kierowców i kandydatów na kierowców:
  1) zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E, T), 2) przed i po kursie na przewóz rzeczy i osób, 3) prowadzących taksówki, 4) osób ubiegających się o pozwolenie do kierowania tramwajem oraz kierujących tramwajem
  Cena 150 PLN
  VAT ZW

  Dz.U. 2014 poz. 937
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

 • Badania psychologiczne instruktorów, egzaminatorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz przewożących wartości pieniężne, czyli tzw. „bankowozów”
  Cena 150 PLN
  VAT ZW

  Dz.U. 2014 poz. 937
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

 • Badania osób skierowanych na badania przez Policję: 1) w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych, 2) osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu, 3) sprawców wypadków, w których pojawili się zabici lub ranni, 4) osób, które dopuściły się dwóch wykroczeń w okresie próbnym.
  Cena 150 PLN (z VAT *)
  VAT 23 %

  * usługa nie zwolniona przedmiotowo z podatku VAT


  Dz.U. 2014 poz. 937
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

 • Badania psychologiczne operatorów:
  - wózków widłowych,
  - wózków paletowych,
  - sprzętu drogowego,
  - sprzętu budowlanego
  Cena 100 PLN
  VAT ZW

  Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30. 05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych

 • Badania psychologiczne osób pracujących na wysokości
  Cena 100 PLN
  VAT ZW

  Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy


  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30. 05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników


  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych

 • Badania psychologiczne kierowców kat. B (przedstawiciele handlowi, pracownicy, którzy w ramach obowiązków służbowych kierują pojazdem służbowym lub własnym w celach służbowych)
  Cena 100 PLN
  VAT ZW
 • Badanie psychologiczne osób ubiegających się o pozwolenie na broń
  Cena 150 PLN (z VAT *)
  VAT 23 %

  * usługa nie zwolniona przedmiotowo z podatku VAT


  Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.


  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.

 • Badanie psychologiczne osób posiadających już zezwolenie na broń
  Cena 150 PLN (z VAT *)
  VAT 23 %

  * usługa nie zwolniona przedmiotowo z podatku VAT


  Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.


  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.

 • Badania psychologiczne dla osób ubiegających się o licencje detektywistyczną
  Cena 150 PLN
  VAT ZW

  Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. z dnia 22 listopada 2011 r.)

 • Badania psychologiczne osób zajmujących się nabywaniem i przechowywaniem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
  Cena 150 PLN
  VAT ZW

  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

 • Badania psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą lub bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie mat. wybuchowymi, bronią amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowy
  Cena 150 PLN
  VAT ZW

  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarcza albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 • Badanie psychologiczne Sędziego/Prokuratora/ Kuratora
  Cena 150 PLN
  VAT ZW

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. z 2014, poz. 1293)

 • Badania psychologiczne Inspektora Transportu Drogowego
  Cena 150 PLN
  VAT ZW

  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.

 • Badania psychologiczne Straży Miejskiej (dla osób ubiegających się o przyjęcie do pracy)
  100 PLN
  VAT ZW

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 150 poz. 1012

 • Badania psychologiczne Straży Miejskiej (osoby już zatrudnione)
  Cena 100 PLN
  VAT ZW

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 150 poz. 1012

 • Badania psychologiczne dla osób ubiegających się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej
  Cena 100 PLN
  VAT ZW

  Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.


  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 1998 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji pracownika ochrony fizycznej i licencji pracownika zabezpieczenia technicznego


  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

 • Badania psychologiczne dla osób posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej
  Cena 100 PLN
  VAT ZW

  Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.


  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 1998 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji pracownika ochrony fizycznej i licencji pracownika zabezpieczenia technicznego


  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

 • Badania psychologiczne górników
  Cena 60 PLN
  VAT ZW

  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998 nr 21 poz. 94 tekst jednolity z późn. zm.).


  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981).


  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r.  w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. nr 275, poz. 1628).

 • Badania psychologiczne górników pracujących przy materiach wybuchowych
  Cena 100 PLN
  VAT ZW

  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998 nr 21 poz. 94 tekst jednolity z późn. zm.).


  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981).


  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r.  w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. nr 275, poz. 1628).


  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego (Dz. U. nr 158, poz. 1536).

Częste pytania

 • Jak przygotować się do badania psychologicznego?

  Na badania psychologiczne należy zgłosić się wypoczętym i zdrowym. Na dobę przed badaniem nie powinno się spożywać alkoholu ani żadnych substancji mogących zaburzać sprawność psychofizyczną. Na badanie należy zabrać ze sobą dowód osobisty, prawo jazdy (w przypadku badania kierowców), okulary (jeżeli badany używa). Należy również przedstawić skierowanie. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które przekroczyły liczbę 24 punktów karnych, osób zatrzymanych za jazdę po alkoholu oraz sprawców wypadków – bez skierowania na badanie dla kierowców osoby te nie mogą przystąpić do badania.

 • Jak długo trwa badanie psychologiczne?

  Badanie psychologiczne z zakresu medycyny pracy lub dla kierowców trwa, w zależności od tempa pracy badanego, najczęściej około 1 godzinę. Po przeprowadzeniu badania psychologicznego badający psycholog dokonuje analizy i interpretacji wyników badań oraz przekazuje osobie badanej informację o wynikach przeprowadzonego badania.

 • Jak często wykonuje się badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu?

  Częstotliwość badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu uwarunkowana jest tym, z jakiego powodu wykonują Państwo takie badania, bowiem charakteryzują się one różnymi okresami ważności. Badania psychologiczne dla kierowców zawodowych, taksówkarzy, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, instruktorów, egzaminatorów oraz osób posiadających prawo jazdy kat C, CE, D, DE wykonywane są do 60 roku życia co 5 lat, a po 60 co 30 miesięcy. Z kolei kierowcy pojazdu uprzywilejowanego, egzaminatorzy, instruktorzy oraz kierujący tramwajem wykonują takie badania co 5 lat do momentu uzyskania 65 roku życia, natomiast po ukończeniu 65 lat badanie należy wykonywać raz w roku. W przypadku skierowania z Urzędu Miasta, Starostwa lub z Policji badanie psychotechniczne we Wrocławiu będzie trzeba wykonać tylko raz. Otrzymane orzeczenie należy przedstawić zazwyczaj w Wydziale Komunikacji lub w Instytucji, w której wydano skierowanie. Gdy kierowca otrzyma kolejne skierowanie, wówczas badanie należy powtórzyć w całości.

 • Jak wygląda badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu?

  W przypadku osób posiadających skierowanie na badanie psychotechniczne należy zgłosić się na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania tego skierowania. Pierwszym krokiem jest kontakt telefoniczny z rejestracją Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii w celu umówienie wizyty z psychologiem transportu, bez konieczności oczekiwania w długich kolejkach dopasujemy termin wizyty do Państwa potrzeb i dyspozycji czasowej. Po pojawieniu się na umówionej wizycie w pracowni psycholog wykonujący badanie kierowcy weryfikuje tożsamość osoby badanej. Badanie składa się z trzech etapów. Pierwszą częścią jest przeprowadzenie bezpośredniego wywiadu z osobą badaną, składającego się z rozmowy dotyczącej dotychczasowego zatrudnienia i przedstawieniu ogólnych informacji o sobie. Następnie psycholog transportu przeprowadza badanie dla kierowców na podstawie odpowiednich narzędzi i obserwacji osoby badanej. Trzecim etapem będzie badanie na aparatach oceniających sprawność psychoruchową, w które wyposażona jest nasza pracownia badań psychotechnicznych. Całościowe badanie umożliwia ocenę i opis osoby badanej pod względem: sprawności intelektualnej i procesów poznawczych, osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także dojrzałości społecznej oraz sprawności psychochomotoryczej. Badania psychotechniczne we Wrocławiu w pracowni Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii przeprowadzane są w warunkach zapewniających uzyskanie trafnych i rzetelnych wyników badania.

 • Co można zrobić w sytuacji, kiedy uzyskało się negatywne orzeczenie psychologiczne?

  Przede wszystkim na badanie należy zgłosić się w dobrym stanie fizycznym, bowiem często przyczyną gorszego wyniki jest przemęczenie, mała ilość snu, spożywanie poprzedniego dnia alkoholu, innych środków działających podobnie lub choroba. Jeżeli przed planowanym badaniem psychotechnicznym organizm narażony jest na wymienione czynniki, najlepszym rozwiązaniem będzie przełożenie badania na inny termin. Mimo to, jeżeli badanie zakończy się wynikiem niekorzystnym, można starać się o ponowne powtórzenie w innym terminie. Zgodnie z obowiązującą regulacją prawną w przypadku uzyskania negatywnego orzeczenia psychologicznego po przeprowadzonym badaniu można złożyć wniosek o przeprowadzenie ponownego badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia psychologicznego za pośrednictwem uprawnionego psychologa, który je wydał. Odwołanie należy złożyć na piśmie w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Jeśli osoba badana po negatywnym orzeczeniu nie odwoła się, wówczas badanie psychologiczne można wykonać po upływie roku. Inaczej wygląda sytuacja, jeśli badanie psychologiczne było wykonane na wniosek lekarza (skierowanie na konsultację), wówczas to lekarz decyduje o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku. Jako specjalistyczny ośrodek medyczny z dużym doświadczeniem zdajemy sobie sprawę, iż sytuacja badania może u niektórych osób wywoływać lek przed oceną i dlatego staramy się zapewnić Państwu życzliwą atmosferę oraz dogodne warunki badania.

 • Czy wada wzroku może być przeciwwskazaniem do uzyskania pozytywnego orzeczenia psychologicznego?

  Podczas badania psychologicznego nie sprawdza się prawidłowego widzenia u osoby badanej. Na potrzeby lekarzy medycyny pracy, na przykład dla kierowców, wykonujemy badanie widzenia zmierzchowego oraz wrażliwości na olśnienie i wydajemy wynik konsultacji. Jeżeli osoba badana używa okularów lub soczewek, należy je koniecznie zabrać ze sobą na badanie. Brak okularów podczas badania może wpłynąć na obniżenie wyników czy wydłużenie czasu trwania badania ze względu na słabe widzenie.

 • Czy pracownia jest wpisana na listę Marszałka Wojewódzkiego?

  Dolnośląskie Centrum Psychoterapii wpisane jest na listę Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Posiadamy zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną o numerze 143/2017 i dysponujemy upoważnieniem do prowadzenia badań psychotechnicznych zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w siedzibie DCP przy ulicy Dyrekcyjnej 37/47 we Wrocławiu.

 • Jaka jest obowiązująca podstawa prawna badań psychotechnicznych?

  - Ustawa z dn. 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym


  - Ustawa z dn. 06.09.2001 r. o transporcie drogowym


  - Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05.01. 2011 r.


  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy


  - Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy


  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30. 05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników


  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych.

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 • A: Dyrekcyjna 37/47, 50-528 Wrocław
 • T: +48 71 332 36 70
 • T: +48 71 361 60 35