Badania psychiatryczne w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu

Zakres realizowanych przez nas badań psychiatrycznych we Wrocławiu obejmuje ocenę stanu psychicznego, z uwzględnieniem czy badany nie wykazuje zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z poźn. zm.).

 

Do przeprowadzania psychiatrycznych badań lekarskich jest uprawniony lekarz, zwany lekarzem upoważnionym, który łącznie spełnia następujące wymagania:

1) posiada prawo wykonywania zawodu,

2) posiada drugi stopień specjalizacji w zakresie psychiatrii lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii,

3) nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.


Podstawa prawna

1) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarcza albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

 

Źródła:

Zgłoszenie

Zadzwoń do nas i umów się na wizytę:
+48 71 332 36 70 lub +48 71 361 60 35


Jeśli nie możesz do nas zadzwonić, wypełnij formularz zgłoszeniowy. Skontaktujemy się z Tobą na podany numer telefonu lub adres email w ciągu 2h*


* w godzinach naszej pracy 8:00 - 21:00

Wszystkie pola są obowiązkowe.