Badania wysokościowe w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu

Badania wysokościowe

Definicja prac na wysokości jest zawarta w § 105. 1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r.D. U. Nr 129 poz. 844 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Jednocześnie w następnym punkcie, jest określenie czego do pracy na wysokości nie zalicza się: prac na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:

- osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi

- wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

 

Nieco inny podział stosuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996 r. Dz.U. Nr.69,poz. 332.

Czynnik szkodliwy lub uciążliwy:

- praca na wysokości do 3m

- praca na wysokości powyżej 3m

 

Zakres badań:

W pełnym zakresie profilaktycznych badań wysokościowych, które wykonujemy na terenie Wrocławia, zarówno wstępnego, jak i okresowego, znajdują się następujące badanie lekarskie :

- ogólne;

- neurologiczne;

- okulistyczne;

- otolaryngologiczne z oceną błędnika (ocena błędnika dotyczy tylko pracowników pracujących na wysokości powyżej 3m)

 

Należy jednak zwrócić jeszcze uwagę, że jeżeli praca na wysokości zostanie, w ramach oceny zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy, zakwalifikowana do punktu wytycznych „Prace wymagające szczególnej sprawności psychoruchowej” wtedy w ramach wstępnych badań wysokościowych należy wykonać testy sprawności psychoruchowej w naszej pracowni psychologicznej.

 

Termin ważności badań wysokościowych

W przypadku prac na wysokości do 3m:

- co 3-5 lat w zależności od wskazań

 W przypadku badań na wysokości powyżej 3m

- co 2-3 lata w zależności od wskazań

- powyżej 50 roku życia - co rok

Zgłoszenie

Zadzwoń do nas i umów się na wizytę:
+48 71 332 36 70 lub +48 71 361 60 35


Jeśli nie możesz do nas zadzwonić, wypełnij formularz zgłoszeniowy. Skontaktujemy się z Tobą na podany numer telefonu lub adres email w ciągu 2h*


* w godzinach naszej pracy 8:00 - 21:00

Wszystkie pola są obowiązkowe.